Regulament de ordine interioara a sălii

 1. Prezentul regulament este stabilit pentru efectuarea normală a activităților din cadrul sălii de curs, pentru ocrotirea sănătății clienților, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor.
 2. Instructorii și conducerea sălii nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi înregistrate în incinta clubului, dar va depune toate diligențele pentru a preveni producerea oricăror evenimente sau situații de natură a prejudicia cliențîi și abonații sălii. Clienții și abonații sălii își asumă riscurile ce decurg din nerespectarea indicațiilor instructorilor, respectiv din utilizarea unui echipament necorepsunzator, sau utilizarea echipamentelor în mod necorespunzător. În situația în care cursanții/clienții nu respectă indicațiile instructorilor, respectiv nu utilizează echipament sportiv corespunzător, clubul își rezervă dreptul de a nu permite accesul la ora respectivă.
 3. Serviciile BuuFitStudio sunt deschise zilnic pentru cursanți, de Luni până Duminică în intervalul 08:00-22:00. Conducerea sălii își rerzerva dreptul de gestionare și modificare a orelor de funcționare în situații speciale. Modificările vor fi anunțate/afișate.
 4. Accesul în sala de sport se face pe baza abonamentului, care este personal și netransmisibil ( abonamentul este valabil o luna de zile calendaristică)
 5. Accesul în sală este permis numai în echipament sportiv corespunzător. Antrenamentul efectuat în adidași de sală și fără prosop este interzis.
 6. În interiorul sălii nu aveți voie să fotografiați, filmați sau să înregistrați.
 7. Clienții sunt rugați să mențină ordinea și curățenia în sala de sport și în vestiare.
 8. Participarea la clase se face cu programare imprealabil. Programarea se poate face atât online cât și telefonic, în limita locurilor disponibile. Anularea se poate face cu minim 5 considerate ședințe efectuate, iar la trei abateri, se pierde prioritatea la programarea următoarelor clase, în caz contrar se consideră ședința efectuată.
 9. Dacă nu sunt efectuate toate ședințele pentru care ați optat în luna respectivă, acestea nu se transferă pe luna următoare.
 10. Abonamentele se prelungesc doar în următoarele situațîi:
 • Căsătorie – 5 zile
 • Deces – 5 zile
 • Medical – 7 zile (dovadă de la medic)
 1. Renunțarea la serviciile optate din diferite motive ale beneficiarului, atrage după sine pierderea sumei achitate.
 2. Conducerea sălii poate interzice accesul sau îndepărta din sală persoanele care, prin alte fapte decât cele enumerate exemplificativ în cuprinsul prezentului regulament, creează disconfort, îi deranjează pe ceilalți membri ai sălii, provoacă daune materiale sau de imagine sălii etc. În aceste cazuri conducerea clubului poate dispune și anularea abonamentului fără intervenția instanței judecătorești, fără termen de grație și fără îndeplinirea vreunei alte formalități.
 3. Consumul de droguri, medicamente și alte substanțe ilegale, precum și orice tranzacții cu astfel de produse sunt strict interzise în incinta sălii.
 4. Clubul își rezervă dreptul de a modifică prezentul Regulament și a se obliga să aducă la cunoștință membrilor și clienților regulamentul în formă actualizată prin afișarea acestuia în interiorul sălii. Clubul își rezervă dreptul de a instala camere de supraveghere în interiorul clubului. În același timp este interzisă efectuarea de fotografii și filmarea în interiorul clubului fără acordul conducerii clubului.
 5. Este strict interzis accesul în club al copiilor sub 16 ani neînsoțiți de un adult. Părinții trebuie să fie responsabili pentru comportamentul copiilor lor și vor răspunde în mod direct pentru orice abateri de la Regulament ale acestora.
 6. Activitatea fizică se va desfășura numai în echipament adecvat și încălțăminte curată. Este interzis folosirea încălțămintei cu care ați venit de afară. Igiena personală este obligatorie. Accesul în sala de antrenament se face doar cu echipament curat și de schimb.
 7. Va rugăm să aveți un prosop curat pe care să-l folosiți în timpul exercițiilor fizice.
 8. Clubul nu este o instituție medicală și va recomandă insistent să treceți o examinare a sănătățîi, într-o instituție medicală înainte de a începe antrenamentele, deoarece Dvs. sunteți personal responsabil pentru sănătatea Dvs. Va rugăm frumos să ne comunicați la încheierea contractului și la începerea antrenamentelor dacă suferiți de o boală acută sau cronică. Administrația clubului nu poartă răspunderea pentru persoanele care nu declară probleme de sănătate. Va asumați răspunderea. Administrația clubului are dreptul de a înceta unilateral prestarea serviciilor membrilor clubului în cazul în care aceștia nu anunță personalul responsabil al clubului (antrenor, instructor), despre schimbările în starea sănătățîi.
 9. Dacă nu va simțiți bine, este important să va odihniți, așa că dacă prezentați simptome de gripă și răceală sau alte boli infecțioase, va rugăm să va prezentați la sala.

Regulament:

 • Cunosc și îmi asum riscurile pentru participarea la sesiunile de antrenament ale minorului fizice aflat sub tutela mea, și eventualele accidente sau incidente având în vedere natura activitățîi (febră musculară, întindere musculară), precum și riscul contaminării cu COVID-19, fiind conștient(a) de faptul că toate și oricare dintre măsurile luate contribuie la diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. Înțeleg că există riscul de vătămare asociat activităților fizice și sportive menționate mai sus și sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea. În cazul implicării copilului meu/minorului aflat sub tutela mea într-un accident survenit în timpul antrenamentului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv și nu voi pretinde În The Middle of the Mountains SRL sau vreunuia dintre colaboratorii acesteia nici un fel de daune pentru acesta.
 • Declar că minorul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la sesiunile de antrenament, acesta nesuferind de nici o boală cardiacă, psihică sau alte afecțiuni de orice natură care să nu îi permită să participe la activitatea sportivă de contact, de efort fizic variabil.
 • Sunt de acord ca în cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, antrenorul să mă înștiințeze imediat, să ia legătură cu o unitate medicală specializată, să acționeze în numele ei și să obțină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.
 • Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat și responsabil, să respecte regulile stabilite și accept consecințele în cazul în care nu se comportă ca atare.
 • Sunt de acord și înțeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv clubul de toate obligațiile și răspunderea ocazionate de eventualele daune  aduse de copilul meu unei alte persoane sau bunurile unor alte persoane.
 • Înțeleg că deținerea și consumul de tutun, băuturi alcoolice și droguri sunt interzise și am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare și unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deține astfel de substanțe psihotrope.
 • Înțeleg faptul că sportivii care nu respectă regulamentul intern al clubului pot să fie excluși de pe lista participanților la antrenamente.

Necitirea cu atenție a materialului informativ nu poate fi interpretată de mine ca fiind lipsită de informație, recomandări, reguli și conduite din partea ÎN THE MIDDLE THE MOUNTAINS SRL, BuufitStudio, înțeleg acest lucru și accept că sunt direct responsabil, pentru eventualele neplăceri cauzate de necunoașterea Regulamentului GDPR sau a materialelor informative, înainte, în timpul și după prelucrarea datelor minorului.